Direcció General del Llibre,Arxius i Biblioteques

PÀGINA PRINCIPAL

ARXIU HISTÒRIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA


ENVIAMENT I CONSULTA DE DOCUMENTS

Denominació:
Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana.

Direcció:
Avda. de Campanar, 32 - 46015 València

Telèfons:
Direcció 96 1923550
Tècnics 96 1923551
Administració 96 1923552
Fax: 96 1923554
E-mail: ahcv@gva.es

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Accessos:
Autobusos - Línies 1, 2, 8, 28, 29, 60, 61, 62, 63, 89, 90
Metro - Línies 1 i 2, parades de Túria i Campanar


Formulari de Suggeriments
Formulari de Queixes

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT